Crater AS er eit lite reklamebyrå med ein lidenskap for merkevarebygging og gjennomslagskraftig kommunikasjon. Vi kombinerer kunnskap og kreativitet med eit brennande engasjement for å hjelpe våre kundar å realisere sine ambisjonar.

Ein solid merkestrategi kan danne basis for varige konkurransefortrinn og attraktive vekstmoglegheiter.

Les meir

Eit godt design kan bidra til å differensiere deg frå konkurrentane dine og gjere di merkevare til det føretrekte val.

Les meir

Teknologisk utvikling fører til ei favorisering av innovative bedrifter som veit å utnytte potensialet i ny teknologi.

Les meir

Vi utviklar kampanjar på tvers av ulike medieplattformer, frå tradisjonelle avisannonser til sosiale media. Forutan å ha salgsutløysande effekt, kan ei slik kampanje generere oppmerksamheit omkring merkevara, kommunisere merkebodskapen og inspirere til merkepreferanse og merkelojalitet.

Ny nettside?

Vi designar nettsider basert på WordPress, som er verdas mest populære publiseringssystem med over 60 millionar nettsider. WordPress er kjent for eit svært brukarvennleg publiseringssystem, som gjer at du enkelt kan oppdatere nettsida di sjølv.

Les meir