• Kampanjar

  Vi utviklar kampanjar på tvers av ulike medieplattformer som kan generere oppmerksamheit omkring merkevara, kommunisere merkebodskapen og inspirere til merkepreferanse og merkelojalitet.

  Les meir Kontakt oss

 • qr-digital-marknadsforing

 • Abonner på vårt nyheitsbrev

 • responsive-og-rimelege-nettsider

 • Behov for ny nettside?

  Alle nettsider vi designar har responsive design. Det vil seie at dei automatisk tilpassar seg den besøkande si plattform, noko som gjev ei optimal brukaroppleving uavhengig av om dei besøkande brukar eit nettbrett eller ein smarttelefon.

  Les meir Kontakt oss

   

 • Følg oss på Facebook

 • coca-cola-320x180

  Merketilgjengelegheit

  Kva er årsaksforklaringa til at dei fleste produkt, tenester eller verksemder mislykkast i å etablere seg som sterke merkevarer? Eg trur ikkje årsaksforklaringa kan tilskrivast ein enkelt faktor, men tilgjengelegheit er ein kritisk faktor mange ser ut til å gløyme. For kva hjelp det at potensielle kundar kjenner til di merkevare, om den ikkje er […]

 • Pinterest-320x180

  Kva er Pinterest?

  Ifølgje Wikipedia er Pinterest ei sosial nettverksside kor ein kan dele bilete og videoar på si eiga interaktive oppslagstavle ved hjelp av såkalla «pins». Pins er visuelle bokmerker som ein lagrar på Pinterest. Kvar pin lenkar tilbake til den nettsida kor innhaldet først blei publisert. Oppslagstavla lar brukarane organisere innhald i ulike samlingar eller kategoriar […]

 • Sosiale-media-320x180

  Sosiale media i 2013

  Når vi no nærmar oss 2014 med stormskritt, kan det være verdt å sjå litt tilbake på kva som skjedde innan sosiale media i 2013. Sosiale media sin påverknad på marknaden blei tydeleg når nokon braut seg inn på Twitter-kontoen til Assosiated Press (AP) og rapporterte at USA sin president Barrack Obama hadde blitt skada […]